The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Cataya –Sombre Sommeil [Single] (2015)Genre 
:  Post Metal /Post Black

Country of Origin :  Germany /Belgium (Unknown)
  
Tracklisting :
Sombre Sommeil


Οι Cataya μου θυμίζουν μπάντες που τα single τους θα είναι αξιομνημόνευτα στο χώρο . Έχουν κυκλοφορήσει ήδη δυο μεγάλης διάρκεια τραγούδια  (Sombre SommeilTal Sperre) που προς το παρών λειτουργούν σαν μεθαδόνη . Καλά ξεκινά η χρονιά.


The Cataya remind me of these bands whose singles will be remembered in the field of Post Black. They have already published two long duration songs (Sombre Sommeil – Tal Sperre), that look a lot like methadone. That’s a good start for the season. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου