The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Cara Neir - Portals To A Better, Dead World (2013)


Genre: Black Metal /Crust

Country Of Origin: U.S (Dallas, Texas)

Tracklisting:

1. Peridot
2. Closing Doors
3. Red Moon Foreboding
4. Dust Collector
5. Forlorn Love (Henry & Karen)
6. Exalting The Shadow Proprietor
7. 3,380 Pounds

Download  (rar code 2012)

Μακριά από μουσικές φιοριτούρες οι Cara Neir είναι αυτό που θα έπρεπε κάθε Crust / Black metal μουσική που σέβεται τον εαυτό να είναι : Ορμητική. Μην νομίζεις όμως ότι πρόκειται για επαρχιώτες της μουσικής . Αντίθετα, θα παρατηρήσεις πολλές εναλλαγές  σε Ριφς σαν να υπάρχει σύνθεση μέσα στη σύνθεση και γέφυρες ευφάνταστες μεταξύ τους. Τέλος ρισκάρουν να πειραματιστούν στο είδος με επιτυχία.

Away from music flourishes, Cara Neir is the kind of Crust/Black metal music that respects itself, intensivery active. But you should not consider them as amateurs of music. On the contrary ,you will notice a lot of switches in rifs ,like there is a composition in the composition and amazing bridges between them . Last, they take the risk of experimenting on the field with success.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου