The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

At Dusk - Anhedonia (2014)


Genre : Black Metal /Depressive Black Metal

Country Of Origin : U.S (Santa Cruz, California / Los Osos, California)

Tracklisting:

1. Anhedonia
2. Agonia
3. Miseria
4. Melancholia


Αν είσαι παλιομοδήτης , σου βρήκα δίσκο  που δεν θα χορταίνεις. Πραγματικός φόρος τιμής στους 
Xasthur , Leviathan και γενικότερα στο Αμερικανικό Depressive BM. Τέσσερα τραγούδια σε αντιστοιχία με τα συναισθήματα που λαμβάνεις: Ανηδονία ,Αγωνία Μιζέρια και Μελαγχολία . Αυτά εδώ όμως αποτελούν  ΕΜΠΝΕΥΣΗ και όχι τροχοπέδη.


If you are oldfashioned ,here is a disk that you won’t get tired of hearing it A real tribute for the Xasthur ,Leviathan and in general for the American Depressive Black Metal. Four songs, each one for the feelings you have : Incapability for pleasure ,Anxiety ,Misery and Melancholia. But these feelings are INSPIRATION and not block.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου