The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Tellus Effluentia - Physical, Emotional, Temporal (2015)Genre: Post - Metal, Sludge, Hardcore

Country Of Origin: U.K (Norwich)

Tracklisting:

1. Impassable
2. Intangible
3. Irretrievable


Είκοσι δυο λεπτά είναι αρκετά αν είσαι εύστοχος . Οι Tellus Effluentia αν και δεν βρίσκονται σε ενεργό δράση , σκάρωσαν πριν 2 χρόνια αυτό το λιγόστιγμο αλλά πανέξυπνο Post album.  Αυτό το review είναι απόδειξη ότι πολλά στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να χαθούν αν δεν βοηθήσουμε και εμείς αλλά και οι μπάντες. Επίσης, είναι ένας ευσεβής πόθος για ένα δυναμικό comeback.         


Twenty two minutes are enough if you are on target. Even though the Tellus Effluentia are not active, prepared this short but brilliant Post album. This review is proof that many thongs can be lost in time, unless we and the bands offer help. Also, it is a wishful thinking for a dynamic comeback.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου