The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Huldrekall - What Else Will Fade? (2017)Genre : Black Metal /Cascadian Black Metal

Country Of Origin : U.S (Olympia, Washington )

Tracklisting:

1. La Danse Macabre
2 .Frozen Heart
3. Insolent Oppressor
4 Psychic Self-Mutilation
5. Fading Light


Η ακμαία σκηνή της Cascadia που ποτέ παίζει Black ποτέ Punk-ιζει αλλά ,κυρίως Crust-αρει μας προσφέρει δείγματα ποιοτικότατου Μεταλ σαν τους Huldrekall . Πέντε κομμάτια με προσωπικότητα και πώρωση, με καθηλώνουν . Μπάντα με πυρωμένη σφραγίδα προέλευσης στο μέτωπο που γράφει: «περηφάνια» .10/10.


The robust scene of Cascadia that sometimes is Black, others Punk and mostly Crust, offers us quality Metal like the Huldrekall. Five songs with personality and passion, attract my attention at once. A band with a unique signature on the top of the head that writes “pride”. 10/10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου