The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Interview With Allochiria

Συνέντευξη με τους Allochiria

Είμαι δηλωμένος «οπαδός» των Allochiria . Το Post Sludge που παίζουν τις καθιστά μια απ τις καλύτερες μπάντες στην Ελλάδα αναντίρρητα. Ο τελευταίος δίσκος «Omonoia», ένα ευρωπαϊκό tour στην Ευρώπη καθώς και επερχόμενος δίσκος (τον οποίον τον stream-αραν κιόλας) δείχνουν ότι είναι μια μπάντα που ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να αγνοηθεί.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν :

1.       Πείτε μας για τον νέο σας δίσκο . Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε ?

Έχουμε σχεδόν τελειώσει με τις ηχογραφήσεις και ήδη η μίξη των κομματιών βρίσκεται σε καλό στάδιο. Ελπίζουμε πως κατά το φθινόπωρο-χειμώνα φέτος θα είμαστε έτοιμοι.

2. Βλέπουμε ότι το Post είναι στην ακμή του και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ποια η γνώμη σας?

Είναι ωραίο όταν ο κόσμος ενδιαφέρεται να ακούσει διαφορετική μουσική από αυτά που άκουγε πάντα, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό το είδος. Σίγουρα σαν μπάντα που κινείται προς τον post-metal ήχο, βλέπουμε άλλη αντιμετώπιση στη μουσική μας, κι αυτό, αν μη τι άλλο, θετικό είναι και μας αρέσει, παρόλο που δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στο πώς γράφουμε τη μουσική μας.

3.  Στην συναυλία σας με τους Altar of Plagues και τους Year of No Light είδα κόσμο που δεν σας ήξερε ,να παραμιλάει από ευχαρίστηση. Πως είναι να είσαι στο ίδιο σανίδι με τόσο μεγάλες μπάντες?

Η εμπειρία είναι σίγουρα δυνατή και είναι τιμή μας να παίζουμε μαζί με καταξιωμένα συγκροτήματα. Το ωραίο είναι όταν γνωρίζεις αυτούς τους ανθρώπους από κοντά, και βλέπεις ότι έχουν κι αυτοί δουλειές, οικογένειες, δυσκολίες και ζωή χωρίς ροκσταριλίκια, και τότε είναι που ανεβαίνουν περισσότερο στα μάτια σου.

4. Η μουσική σας μου βγάζει πολύ οργή , συναίσθημα και πνευματικότητα. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα , ποσό έχουν επηρεάσει την μπάντα στον τομέα της έμπνευσης  και της σύνθεσης?

Το περιβάλλον και η κοινωνία που ζούμε οπωσδήποτε μας επηρεάζουν, δε ζούμε σε μια γυάλα. Όταν γράφουμε μουσική και στίχους, θέλουμε είτε να ξεφύγουμε από τον κόσμο, είτε να τον περιγράψουμε. Όταν γράφουμε για την κατάντια του ανθρώπου, τη σχιζοφρένεια, την απελπισία του, τότε ναι, η ευρύτερη κοινωνικοπολιτική κατάσταση έχει παίξει το ρόλο της.

5. Εκτός από το πολύ καλό project τους  Anticluster και τον επικείμενο δίσκο  ετοιμάζετε τίποτα άλλο αυτό το διάστημα ?

Ο Σταύρος και η Ειρήνη συνεργάστηκαν το 2015 με τον Βασίλη Γκογκίδη από τους Vygotsky Circle στο προσωπικό του projectThe Dandelion Fields”, το οποίο κυκλοφόρησε σε split κασέτα με τον Ghone. Φέτος επίσης συμμετείχαν σε καινούριο project του Βασίλη, το οποίο προβλέπεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Ο Στέφανος επίσης εδώ και μερικούς μήνες είναι μέλος και των Valletta Str. Project.

6. Ο επίλογος δικός σας. Ευχαριστούμε πολύ πραγματικά.

Ευχαριστούμε κι εμείς για την υποστήριξη!

----------------------------------------------------------------

Interview With Allochiria

I am a declared fan of Allochiria. Their Post Sludge makes them  undeniably one of the best bands in Greece. Their last album «Omonoia», a European tour and an upcoming album (which the have already streamed) show that they are a band that cannot be ignored.

Let's start:

1. Tell us about your new album. At what stage you?

We have almost finished the recordings already and the mixing of the tracks is well underway. We hope that in this year's  autumn/winter we will be ready.

2. We see that the Post genre is on the rise and it is very pleasant. What is your opinion?

It's nice when people are interested in listening to different music than they listened before, whichever genre it might be. Certainly as a band moved to the post-metal sound, we see a different attitude towards our music, and that, if anything, is positive and we like it, although it has never played a role in how we write our music.

3. In your concert with Altar of Plagues and Year of No Light I saw people who did not know you, going crazy for you. How does it feel to be on the same stage with such great bands?

This experience is certainly intense and it is our honor to play with renowned bands. The nice thing is when you get to know these people and see that they also have jobs, families, difficulties and a life without a bullshit rock star attitude and that makes you respect them more.

4. Your music puts me much anger, emotion and spirituality. How much have the recent developments in Greece influenced the band in terms of inspiration and composition?

The environment and the society we live in certainly affect us, we do not live in a fishbowl. When we write music and lyrics, we either want to get away from the world or to describe it. When writing about the downfall of man, his schizophrenia, his hopelessness, then yes, the broader socio-political situation has played its role.

5. In addition to the very good project Anticluster and its upcoming album, do you prepare anything else?

Stavros and Irene worked in 2015 with Vasilis Gogidis from Vygotsky Circle in his personal project "The Dandelion Fields", which has released a split tape with Ghone. This year they also participated in a new project of Vasilis, which will be released in the coming months. Stephen is also a member of Valletta Str. Project  for several months now.

6. The epilogue is yours. I really thank you.


Thank you and for your support!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου