The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Τhe Dark Skies Above Us Collection Vl. 4 : Love Music Hate Borders

Η μουσική μας είναι ζωντανός οργανισμός. Δεν θα μπορούσαμε να απέχουμε απ τις εξελίξεις γύρω απ το προσφυγικό θέμα. Τα έσοδα της τέταρτης συλλογής θα δοθούν στο http://noborders20miglia.noblogs.org που ασχολείται με υποθέσεις προσφύγων και με το Νο Border δίκτυο. Η θέση μας ως αναρχικοί παραμένει σταθερή : Φωτιά στα σύνορα της δημοκρατίας τους και στους τρομονόμους της!

Υ.Γ: Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά τις μπάντες για την ανιδιοτελή προσφορά τους. Επίσης,  ένα προσωπικό ευχαριστώ  στον Μ. για τον συντονισμό του στο μπλόγκ μας.


Our music is a living being. We couldn’t have stayed away from the recent events at refugees. The earnings from the fourth collection will be given to http://noborders20miglia.noblogs.org that deals with refugees cases and in general with the No Borders link. Our stance as anarchists is always stable: Burn the frontiers of their democracy and their legislative of terror!

P.S : We would like to thank once more the bands for their selfless offer. Also , a personal thanks to “M. “ for his coordination to our blog.


1.Cancer Spreading - Ghastly Visions
2.Spermafrost - Sogginess, Leches, Workless
3.Uhrit - Tyranni
4.The Kroni - Dope War
5.Deathcharge - Holocausto
6.Adacta - Katastrofy
7.URA - Cometiendo Errores
8.Wilt - Flames at Down
9.Lust for Death - Nothing
10.Nazka - Piss of the system
11.Cloud Rat - At Peace in Hell
12.Victims of Classwar - A Heart for the Butcher
13.Barque - The Necromancer
14.Disclone - Shattered Life
15.Amara - Endless Bullshit 
16.La Floraison de la Fin Onirique - Capitano
17.Catholic youth - Pro life sucks
18.Artigo dz9? - Sobre a guerra
19.Exilent - If Rights Exists on Papers Only
20.Pigpride - Stigma
21.Rancor - Minha Utopia Seu Desespero
22.Ruptura - Exílio
23.Aurea - VII
24.Angoracoid - Satanico Pandemonium
25.Hieros Gamos - Diaz (blood flows)
26.Segregated - Provided Lies
27.Zerum - 0100
28.Silence means Death - a senseless war
29.Hellskum - No Solution
30.Bombardeo - Soldado Lanzallamas
31.Peste - the way to freedom
32.Αuralskit - Peace is Lies 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου