The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Isvind - Gud (2015)Genre : Black Metal / Black Thrash

Country Of Origin : Norway (Oslo)

Tracklisting :

1. Flommen
2. Ordet
3. Himmelen
4. Dåren
5. Tronen
6. Boken
7. Giften
8. Hyrden
9. Spiret


Οι Isvind είναι μπάντα χαρακτηριστική του κλίματος και της κουλτούρας της Νορβηγίας.  Θυελλώδες , ομιχλώδες και  παγωμένο είναι τα χαρακτηριστικά του τέταρτου ολοκληρωμένου άλμπουμ . Ένας δίσκος ,που συγκρίνεται μόνο με τις καλύτερες στιγμές των Immortal αν και η ομοιότητα με τους τελευταίους είναι σχεδόν μιμητική .


The Isvind is a band perfectly fitted to Norway’s culture and conditions. Their fourth completed album has specific natural characteristics such as, ice, mist and storm. A disc , that can be compared only to the finest word of the Immortal, even though the resemblance is almost imitative. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου