The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Dead Limbs “Lighthouse” (2015)
Genre : Post Black Metal / Black Metal / Atmospheric Black Metal / Blackgaze

Country Of Origin : Brazil (Rio De Janeiro)

Tracklistng :

01. Intro
02. Lost Signal I: Waves
03. Lost Signal II: Dissonance
04. Sands
05. Dysthymia
06. Sacrilegium


 Το κυρίαρχο συναίσθημα του δίσκου είναι νοσταλγία . Οι Dead Limbs είναι μια άγνωστη μπάντα με τεράστιες δυνατότητες. Η μουσική ωριμότητα ξεπερνά την εμπειρία τους στο χώρο του Black Metal.  Το Post Black τους είναι καλοκουρδισμένο και άμεσο. Ο φάρος φωτίζει καταμεσής της μουσικής τρικυμίας...


The main feeling off the album is nostalgia. The Dead Limbs is an unknown band with huge potential. Music maturity supersedes of their experience in the field off Black Metal. Their Post Black is very cautious and instant. The lighthouse lights up during the storm…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου