The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

The Dark Skies Above Us - Resistance: ANTI-NSBM Volume 2


The Dark Skies Above Us with  "Resistance: Anti – NSBM Volume 2" music collection  ,is completing the compilation , the income of which are heading for  the Eric McDavid Green Anarchist / Inviroment Activist .Everyone at the blog is grateful for the bands that responded and the people that support/ed the effort at various way.

Solidarity to Eric Mcdavid  . Revenge.


Το The Dark Skies Above Us , με το  Resistance: Anti - NSBM Volume 2 ,ολοκληρώνει την συλλογή της οποίας τα έξοδα προορίζονται  για τον  Οικοαναρχικό Eric Mcdavid . Το blog σύσσωμο ευχαριστεί τις μπάντες που ανταποκρίθηκαν και  άτομα που στήριξαν/ουν την προσπάθεια με διάφορους τρόπους .

Αλληλεγγύη στον Eric Mcdavid. Εκδίκηση.

Support   / Listen on :
Στηρίξτε / Ακούστε :The Dark Skies Above Us - Resistance: ANTI-NSBM Volume 2

Check Also :

The Dark Skies Above Us - Resistance: ANTI-NSBM Volume 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου