The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Auðn - Auðn (2014)


Genre: Atmospheric Black Metal

Country Of Origin : Iceland (Reykjavík ?)

Track listing:

1. Klerkaveldi
2. Undir blóðmána
3. Sífreri
4. Feigð
5. Landvættur
6. Þjáning heillar þjóðar
7. Auðn


Από τον παγωμένο βορρά έρχονται οι Auðn . Η ατμόσφαιρα είναι αναμενόμενα ψυχρή, επιβλητική και μαγική. Εγώ γουστάρω  τα κοφτά τους ριφς  και τις ακουστικές στιγμές του δίσκου αλλά και τα «τραβηγμένα» σόλο. Έχει έντονα την αίσθηση του «εξωτερικού μουντού τοπίου» αν θα μπορούσα να τους περιγράψω σε μια πρόταση .


Here they come, the Auðn from the icy North. The atmosphere is as we expected to be cool, pompous and magic. I really like those riffs and the acoustic moments of the album and all these overwhelming solo’s as well. It feels like dull scenery and really intense, if I could describe that.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου