The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ierru - Contos de Foghile (2014)Genre: RABM

Country: Italy (Sardinia)

Tracklisting:

1.S'Arvèschida
2.Note e Nèula
3.Su Dimòniu de Su Sonnu
4.Ierru
5.Sa Buca de S'Inferru
6.Su Foghile
7.Cussu chi Depet Esser Fatu
8.Sas Ecos de sas Grutas
9.Sa Sùrbile
10.S'Istradone de sa Paza
11.Su Vèsperu


Download


Come back with another Italian band: Ierru. True RABM with a peculiar characteristic: they sing in Sardinian dialect - Ierru means winter in Sardinian - , an ancient and beautiful language totally different from Italian. Fortunately they deicided to spread the full-lenght with free download, so you can appreciate it in all its cultness. A rare bomb of raw black metal, occult and technical.
For fans of Immortal, Satyricon, French and Norwegian Black Metal.
Highly recommended.


Ierru - Sa Sùrbile


M.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου