The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Werther - The End (2012) [Ep]


Genre:  Depressive Black Metal

Country Of Origin : Spain (Málaga, Andalusia)

Tracklisting :

1.            Intro (A Night of Drugs, Misanthropy and a Violent Death)                         
2.            Senseless Sickening Life                              
3.            Walking Through the Depths of Sadness and Hate                          
4.            In the Valley of Solitude... I Can Rest                     
5.            The Final Letter of Young Werther                         
6.            Erblicket die Tochter des Firmaments (Burzum cover)
Όλο το μίσος και η οργή του κόσμου ελλοχεύει στο «The End». Οι Ισπανοί δούλεψαν πολύ την μιζέρια τους και την επιστρέφουν πίσω αυτοκτονικά ποιοτικά. Παρόλο που δεν χρησιμοποιούν πρωτοποριακές μεθόδους όσον αφορά το depressive τομέα, δεν είναι καθόλου ξεπερασμένοι. Μέτρια κομμάτια εδώ δεν θα βρείς εκτός, από την κακή εκτέλεση του Erblicket die Tochter des Firmaments των Burzum.Στα θετικά του δίσκου πρέπει να τονισθεί η παράγωγη και το εξώφυλλο. Επίσης  να τονισθεί ότι για Ep ο δίσκος έχει μεγάλη διάρκεια χωρίς να κουράζει ούτε δευτερόλεπτο. Ε, τι άλλο θέλει κανείς από μια κυκλοφορία?


The whole hatred and wrath of this world lurks in "The End".The Spanish worked hard on their misery and transformed it into suicidal quality.Even though they don't use pioneer methods they are not at all obsolete regarding the depressive genre.You will not find average songs in here except the bad performance of Erblicket die Tochter des Firmaments of Burzum. The production and the album cover should be stressed out as positive elements of this album.Plus despite that it's an EP it lasts a lot without making us tired even for a second.So,what else do you want from a release?Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου