The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Mind Asylum - Eodharius (2013)Genre: Depressive Black Metal

Country Of Origin: France (Britanny)

Tracklisting:

1.Les yeux clos                 
2.Un silence maudit                       
3. Conscience déchirée                
4.La fin d'une ère                            
5.Recouvert par le gel

Download: (rar code: 2012)

Μετά από την μεγάλη επιτυχία που είχαν οι Mind Asylum στο L'Asile de l'Esprit επιστρέφουν. Μόλις δεύτερο άλμπουμ και να «ανοίγουν» συναυλίες με Aborym και Mortuary Drape.Όχι τυχαία όμως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε: κοφτά ριφς με φυματικά φωνητικά, το βιολί ξεφυτρώνει από το εμφιαλωμένο σκοτάδι για να δώσει έναν μοναχικό τόνο . Το εξώφυλλο νομίζω ότι τα περιγράφει όλα. Ομίχλη και κακοκαιρία παρέα με κουφάρι δέντρου. Συνοπτικά είναι μια αξιόλογη δουλειά που θα εκτιμήσει ένας Melo-blacker που του αρέσουν οι retro ασπρόμαυρες φωτογραφίες σε έρημα σπίτια  μεταστοιχειωμένα από αντίστοιχους μύθους.

After Mind Asylum's great success in L'Asile de l'Esprit they come back.They just released their second album and still they "open" concerts with Aborym and Mortuary Drape.Not randomly,though.So,here it is: sharp riffs with tuberculosis-like vocals,the violin appears out of darkness to give a depressive tone.I think that the album cover says it all.Fog and bad weather together with a tree carcass.To sum up,it's a great job that any Melo-Blacker fan of retro black and white photos haunted by relevant legends will appreciate it.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου