The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Voidcraeft - Scetic Elite (2013)


Genre: Black Metal

Country Of Origin : Germany

Tracklisting :

1. Gone Beyond              
2. With Blood and Seed
3. Destroyer of Faith                      
4. Voice of the Void       
5.  Under the Raving SunΠλέον στα αυτιά μας «κελαηδούν» πολλές μπάντες. Βλέπουμε debuts /full length/ one man’s band να είναι πραγματικά αξιόλογα . Όλα τα προηγούμενα , μπολιάζονται  άδω.  Ο Γερμανός είναι τσαντισμένος , μουσική και στίχοι συνάρχουν και σχολιάζουν την κενότητα της ζωής  καθώς και άλλα φιλοσοφικά ζητήματα. Η παράγωγη χωρίς την «βούλα» της δισκογραφικής στηρίζει σωστά το Blackmetal κράμα.  Ο قرف (αηδία) είναι ένας μαύρος ιππότης  του τίποτα ,που δημιουργεί,Scetic Elite λέγεται το παιδί του και κρύβει πολλά μυστήρια. Σε προ(σ)καλεί  να κάνεις μαζί του air drumming και να γυρίσεις σε early 90’ εποχές χωρίς να μπεις σε χρονομηχανή «μιας ταχύτητας και μιας διαδρομής». Απογείωση σε 3,2,1...

Many are the bands that "sing" in our our heads.We see notable debut/full length/one man bands.Αll the previous are grafted here,the German is pissed off.Μusic and lyrics coexist and comment the emptiness of life as well as other philosophical issues.The production without the "stamp" of the disc company rightly supports the Blackmetal blend.قرف (nasty) is a black knight of nothing who creates.Ηis child is called Scetic Elite and it hides lot of mysteries.It invites(challenges) you to air-drum with him and go back to early 90's without using single-speed and one direction,time capsule . Take Off in 3,2,1...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου