The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Mourning Grave – Doomed City (2012 Ep)


                               Genre: Depressive Black Metal
                               Country Of Origin : U.S.A  (Weslaco, Texas)
                         
                               Tracklisting:

                               1. Funeral                           
                               2. Curse                               
                               3.Fade into Nothingness              
                               4.Transylvanian Hunger (Darkthrone cover)

                               Download

Καιρό είχαμε να κάνουμε κριτική σε Ep και αυτό εδώ, είναι μια καλή ευκαιρία για να επανορθώσουμε .Ειδικά όταν απ τις κριτικές μας παίρνουν το βάπτισμα του πυρρός αξιόλογες μπάντες. Το solo  απ το Texas παίζει τραχύ και βάναυσο Depressive Metal. Μοιάζει με τις βιβλικές εποχές των ανίερων Silencer. Σίγουρα, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ακριβείς ακούγοντας τρία κομμάτια (Ep είναι μην το ξεχνάς),  αναντίρρητα μπορούμε να πούμε για ένα τεχνικό με αυτοκτονικές θεματικές συγκρότημα, που έχει «πάρει τον δρόμο του».  Ο Nomiis φαίνεται να έχει ασχοληθεί πολύ με το «ανεδαφικό» Black Metal οι επιρροές του από  Corrupted, This Will Destroy You..., Arizmenda, Lantlos είναι εμφανείς .Καλή αρχή μάγκα.

Υ.Γ: Η διασκευή στο Transylvanian Hunger είναι εξαιρετική.

It's been a whine since the last time we reviewed an Ep release and this one is a good chance to make it up to you guys. Especially when through our review a new band is taking a boost. This solo project from Texas plays rough and barbaric depressive metal. It looks like we are back in the biblical times of the unholy Silencer. Sure, we can't be totally accurate when we listen to just three songs (it;s an Ep, don't forget) but we can say without any doubt that this is a techical, suicidal band going down a very interesting path. Nomiis seems quite familiar with "unorthodox" black metal and his influences by bands like Corrupted, This Will Destriy You..., Arizmenda, Lantlos are obvious. Great start dude.

P.S: The cover of Transylvanian Hunger is awesome.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου