The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

D.I.Y. label spotlight: Negation Records


Από mail των παιδιών. Η Negation Records είναι ένα D.I.Y. label που ιδρύθηκε το 2012 και έχει την έδρα του στη Νότια Βαυαρία της Γερμανίας. Μέχρι στιγμής έχει στο ενεργητικό του τις κυκλοφορίες από δύο μπάντες, τους Widerwertig και τους Flagellant. Μπορείτε να δείτε ένα review του "Sinepmaskok" των Winderwertig στο αδελφό blog από τη Ρωσία. Να σημειώσουμε πως τα παιδιά που τρέχουν τη φάση δηλώνουν πως κινούνται στον "ευρύτερο χώρο της αριστεράς". Στηρίζουμε την underground σκηνή και τις δομές της!

These guys bothered to e-mail us, so listen up. Negation Records is a small D.I.Y. label, founded in 2012 and located in southern Bavaria, Germany. So far they have released the work of two bands, Widerwertig and Flagellant. You can read a review on "Sinepmaskok" by Winderwertig in our brother's blog from Russia, It is worth noting that the members of the label claim to be part "of what generally is called the Left". We support the underground scene and its groups/labels.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου