The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Pale Prophet – Demo (2012)

Genre: Post-Metal, Hardcore, Black –Sludge Metal

Country Of Origin:  Athens  ,Georgia (US)

Tracklisting:

  1. Care 
  2. Waste
  3. Ruins
  4. Harbringer

                                             Download

Όταν τα μουσικά  μου γούστα για πιο progressive  αλλά και ακραία ακούσματα αποκρυσταλλώθηκαν ,ειδή σαν αυτό που παίζουν οι Pale Prophet  όρισαν κάπως το σημείο 0.Επάξια λοιπόν, οι Νεοφερμένοι  από  Αμερική μπορεί να στρογγυλοκάθονται δίπλα στους DeafKnife , Mass Culture στην ‘’προοδευτική’’ συνέχεια-ακολουθία . Το artwork απ την αρχή μας έδειχνε πως έχουμε να κάνουμε με άτομα που έχουν μεράκι .Το κάλο με την όλη ιστορία είναι ότι πραγματικά κακές δουλείες(που συνήθως βλέπαμε στο D.I.Y) έχουν μειωθεί στο ελάχιστο ,και είναι χαρά μας να αντιλαμβανόμαστε κάτι τέτοιο .Η παράγωγη είναι όπως προβλεπόταν .Καθαρή και ακούγονται όλα !Τα  Kvohst-ίζοντα φωνητικά ταιριάζουν  τελεία σε ένα μπασοντελίριο . Ντραμς και κιθάρες που πότε σε ξυρίζουν πότε σε δικάζουν ‘’δένουν’’ την συνολική αίσθηση .Το πιο βασικό όμως είναι  ότι: αν και καινούριοι στην παρέα μας οι PP,μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα σε άτομα που θέλουν να ψαχτούν  περισσότερο με το Black Metal.Κάποτε το έκαναν αυτό  οι Rotting Christ, τώρα μπορούν κάποιοι νεώτεροι να δείξουν ένα πιο ουσιαστικό δρόμο χωρίς να γίνουν σκλάβοι του ονόματος τους .Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό μάλλον δεν ξέρουν τι θα πει ουσία  ή  ακόμα  χειρότερα  πιστεύουν ότι το νέο Christ είναι κάλος δίσκος…


When my musical tastes for more progressive and extreme sounds finally were crystallized, genres like  that played by  Pale Prophet somehow appointed the zero point. So,the newcomers from America can deservingly stand next to DeafKnife, Mass Culture in'' progressive'' scale. The artwork from its beginning shows us that we are dealing with people with passions. The good thing  is  that really bad works (usually seen in the DIY) have been minimized and it is our pleasure to perceive something like that. The production is predictable. Crystal clear and very heardable! Kvohst-like vocals fit perfectly in the bass-delirium. Drums and guitars sometimes shave you - sometimes judge you . The most important is that: even though new to our company ,they still can be a bridge to people who want to get involved with Black Metal . Once, Rotting Christ did that.Now, newer artists can show a more meaningful way, without becoming slave of their own names. Those who don't believe that,they probably don't know what substance means or even  worse,they think that the new R.Christ  album is good ...

Reviewed By : AsWolvesAmongUs

BandcampΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου