The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

The pack grows larger

We are really happy to announce that we have a new guy aboard. Mister Bruno Pommer joins our ranks in order to spread the noise. You can contact Bruno in his e-mail adress, bruno,pommer@gmail.com, to send demos or anything else you want to post here. Let the metal flow!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου