The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Kil Disneyland - Cold, Old, Depressive(2013)

                               Genre: Old school black metal/RABM
                               Country of origin: Greece (Athens)

                               Tracklisting:

                               1. Fields
                               2. Legend of the drow
                               3. Fast Power and Rain
                               4. Goatlord

                               Download:

                               Mediafire

Καινούρια πολιτικοποιημένη black metal μπάντα από την Αθήνα, οι Kil Disneyland σχηματίστηκαν πριν από μερικούς μήνες και αποτελούνται από τέσσερα άτομα.  Στη μπάντα συμμετέχουν μέλη των Αρχή του Τέλους, Mother Disobedience, Headestroyers και Plague. Αυτό το EP είναι η πρώτη τους κυκλοφορία και είναι πολύ αξιόλογη.  Old school, low-fi παραγωγή και σκοτεινή, παγωμένη ατμόσφαιρα. Κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη στιγμή του EP το κομμάτι "Legend of the drow" κυρίως λόγω του γαμάτου, αργόσυρτου riff. Οι λάτρεις του raw black θα γουστάρουν πολύ με τούτο εδώ. Τα παιδιά φτιάχνουν και διακινούν τη μουσική τους σε D.Y.I. λογική. Το Cold, Old, Depressive κυκλοφορεί μόνο σε κασσέτα και περιορισμένο στα 66 κομμάτια.

Hailing from Athens, the new RABM act Kil Disneyland was formed a few months ago and has four members. The band features members from the local hardcore/punk/crust/grind scene and to be more specific from the bands Αρχή του Τέλους (Beginning of an Ending), Mother Disobedience, Headestroyers and Plague. This EP is their first release and it's really good. Old school, low-fi production and a dark and cold atmosphere. In my opinion, the highlight of the EP is the song "Legend of the drow", mainly because of the bad-ass slow guitar riff. The fans of raw bm will love this one. These guys also produce and distribute their music based on D.Y.I. ethics. Cold,Old, Depressive is only available in cassette and limited to 66 copies.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου