The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Interview with Hedvica/ Συνέντευξη με τους Hedvica

Συνέντευξη με την εξαιρετική Post-metal μπάντα, Hedvica, από την Αθήνα. Μπορείτε να διαβάσετε στη συνέντευξη στην αντίστοιχη κατηγορία, πάνω δεξιά στο blog.

Interview with excellent Post-metal act, Hedvica, from Athens. You can read the interview in our interview section, top right.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου