The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Hisstönend - II(2013)


         
                                           Genre: Atmospheric Black Metal
                                           Country Of Origin : Russia (Moscow)

                                           Tracklisting : 
        
                                           1. Forest Gates 
                                           2.Glacial Monument 
                                           3.Eternal Shining 
                                           4.Whisper's Cry 
                                           5.Dissonance Bird's Song 
                                           6. In The Depths Of Forest Abyss

                                            Download:

                                            Rapidgator

 Το πρώτο Full- Length της μπάντας μόλις έπεσε τα χέρια μου. Ίσως αυτό το review γίνεται μόνο και μόνο επειδή η κυκλοφορία είναι καρά-Underground.Θα έλεγα ότι το ‘’ΙΙ’’ είναι μια χρυσή μετριότητα .Τι εννοώ? Είναι ένας δίσκος οποίος έχει μια μονοχρωμία που δεν σε κουράζει , διαθέτει  συνεκτικότητα στα τραγούδια και ένα δάσος που ψιλομυρίζει θειάφι. Είναι ένας δίσκος που περιέχει θλιμμένες εξομολογήσεις(Whisper's Cry) όπως και απόκοσμα  μέρη (In The Depths Of Forest Abyss).Εν κατακλείδι οι VIIWorbid και Monork είναι άτομα που προσπαθούν σε αυτό που κάνουν και όχι μόνο με τους Hisstönend αλλά, και με άλλες <<υπόγειες>> μπάντες(Trou Noir, Dismorphoby,Xerbittert,Nebula VII) και αυτό αξίζει προσοχής γιατί , μπορεί να υπάρξει δράση χωρίς επιτυχία αλλά ποτέ επιτυχία χωρίς δράση.

I' ve just got my hands on this band's first full-length album. Maybe i review this one, only because its a pure underground release. I would say that "II" is a golden mediocrity. What do i mean? It is an album whose monochromy doesn't tire you, it contains well-put songs and a forest which smells like sulfur. There are some sad confessions (Whisper's Cry) and aery places (In The Depths Of Forest Abyss). All in all VII, Worbid and Monork are people who try their best at what the are doing and not only with Hisstönend but also with other underground bands (Trou Noir, Dismorphoby, Xerbittert, Nebula VII) and this is something that worth some attention because there may be action without success, but never success without action.
Review από/by: AsWolvesAmongUs

Metalarchives

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου