The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Cara Neir - Discography

                                Genre: Experimental black metal
                                Country of origin: U.S.A. (Dallas, Texas)

                                Download Discography

Οι Cara Neir είναι ένα metal-duo που σχηματίστηκε το 2008 από τους Carry Brents (όλα τα όργανα) και Chris Francis (στίχοι, φωνητικά). Αυτοί οι τύποι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο και γαμάτο, ενσωματώνοντας στοιχεία black metal. blackened crust, sludge, grindcore και hardcore στη μουσική τους. Εξαιρετική μπάντα που αποδεικνύει πως το black metal είναι ζωντανό εξαιτίας κάτι περίεργων τύπων στις Η.Π.Α....

Cara Neir are a metal-duo, formed in 2008 by Garry Brents (all instruments) and Chris Francis (lyrics, vocals). These guys have a very unique and awesome style, incorporating elements of black metal, blackened crust, sludge, grindcore and hardcore to their music. Excellent band which proves that black metal is still alive thanks to some weirdos in the US...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου