The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Peregrine - Discography


                                                 Genre: Death metal/Black metal/RABM
                                                 Country of origin: U.S.A. (Pittsburgh, Pennsylvania)

                                                  Download discography:
                               
                                                   Bandcamp

Οι Peregrine είναι μια τετραμελής μπάντα που σχηματίστηκε το 2006. Τη μπάντα δημιούργησε ο αναρχοπριμιτιβιστής μουσικός και συγγραφέας Kevin Tucker, που μεταξύ άλλων εκδίδει και το αναρχικό περιοδικό Species Traitor και έχει συνεργαστεί πολλές φορές με το γνωστό αναρχοπριμιτιβιστή John Zerzan. Η μπάντα παίζει πολύ καλή μουσική και οι στίχοι επικεντρώνονται στον αντιπολιτισμικό λόγο και τη φύση. Στα links για τα split, υπάρχει μόνο η πλευρά των Peregrine.

Peregrine is a four-piece act, created in 2006. The band was formed by the anarco-primitivist musician and writer Kevin Tucker, who is also publishing an anarchist magazine called "Species Traitor" and who has many times cooperated with the known anarco-primitivist John Zerzan. The band plays very good music and the lyrics are focused on anticivilisation and nature. The spit's links above, contain only Peregrine's side.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου