The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Panopticon/Lake of Blood - Split(2009)


                                   Genre: Black metal/RABM
                                   Country of origin: U.S.A (Pan.: Louisville, Kentucky/LoB: Los Angeles,California)

                                                       Tracklisting:

                                                       1. Panopricon: Haunted America
                                                       2. Panopticon:  La Passione di Sacco and Vanzetti
                                                       3. Lake of Blood: Eternal in My Domain
                                                       4. Lake of Blood: Lake of Blood (live)
                                                       5. Lake of Blood: Eternal in My Domain (live)

                                                       Download:

                                                       Sendspace

Το project Panopticon δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ο σύντροφος κάνει και εδώ πολύ καλή δουλειά. Οι Lake of Blood είναι μια αξιόλογη μπάντα, με τρεις ακόμα κυκλοφορίες. Σύντομα θα ανεβάσω το πολύ καλό full-length album των παιδιών.

We dont need to say much about the Panopticon project, the comrade does a very good job as always. Lake of Blood is a very interesting band with three more releases. I will sonn upload their very good Full-length album.

LastFm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου