The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Yellow Eyes/Monvment - Split(2012)

                                          Genre: Black metal
                                          Country of origin: USA (New York City/Chigago, Illinois)

                                          Tracklisting:

                                          1. Yellow Eyes: The Solid Chime of Matching Bone with Harder Strength
                                          2. Yellow Eyes: Unlit Kingdom
                                          3. Monvment: Milchama (Wound)/Coughing the Blood of Hope and Love
                                          4. Monvment: Gaping Orifices in the Floor of Heaven/Milchama (Relieve)

                                          Download:

                                         Bandcamp (put 0 in the price tag)

Το split που είχα αναφέρει στο το προηγούμενο post. Δύο εξαιρετικά τραγούδια από κάθε μπάντα. Προσωπικό αγαπημένο το Unlit Kingdom των Y/E. All hail USBM!

The split i was reffering to, in the latter post. Two excellent songs from each band. Personal favourite, the song "Unlit Kingdom" by Y/E. All hail USBM.

Metalarchives

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου