The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Year of No Light/Altar of Plagues - Split(2012)

                                          Genre: YoNL: Sludge/Drone Doom, AoF: Post-black metal
                                          Country of origin: France (Bordeaux. Aquitane). Ireland (Cork)

                                           Tracklisting:

                                           1. Year of No Light: Mon
                                           2. Altar of Plagues: Light through a Tomb

                                           Download:

                                           Discography torrent

Η τελευταία κυκλοφορία των AoP. Οι Year of No Light είναι μια εξαμελής μπάντα που σχηματίστηκε το 2001 και έχει κυκλοφορήσει δύο albums και αρκετά splits.Και τα δύο τραγούδια είναι αρκετά αξιοπρεπή με τους AoP να κερδίζουν στα σημεία.

The last release of AoP. Year of No Light is a six-piece band formed in 2001 and has released two full length albums and several splits. Both songs are quite descent with AoP's side being slightly better.

P.S. I got quite a few albums i want to upload but you can always make a request via comment or e-mail.

Metalarchives

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου