The Dark Skies Above Us

The Dark Skies Above Us

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Autumn, Leaves, Scars - Negative(2012)

                                          Genre: Depressive black metal/Post-black metal
                                          Country of origin: Romania (Cluj-Napoca)

                                          Tracklisting:
       
                                          1.Intro
                                          2. Neglect
                                          3. In the time
                                          4. The Anatomy of Melancholia
                                          5. 6th Floor
                                          6. Life, Love, Negativity
                                          7. Draw me a Ruin, Pt. 1
                                          8. Draw me a Ruin, Pt. 2

                                          Download:

                                          Uploaded

Συνεχίζοντας την εκστρατεία για καλό post-black ερχόμαστε σε αυτό το black-metal duo που σχηματίστηκε το 2012 από τους P. (όλα τα όργανα) και τον V. Ravzan (φωνητικά).Αυτός είναι ο πρώτος τους δίσκος και έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, ένα ep και ένα demo. Όμορφες, καταθλιπτικές μελωδίες και προσεγμένη παραγωγή.

As we march forward to our campaign for good post-black we come across this great black-metal duo which was formed in 2012 by P.(all instruments) and V.Ravzan (vocals). This is their first album and they have also released an ep and a demo. Beautiful, depressing melodies and nice production.

P.S. We added a review in the yesterday's Deafknife album, check it out

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου